Polytech

ติดต่อพวกเราได้ที่

Product Sales Department

ภาพรวม : GROTH Corporation and Continental Disc Corporatio

ระบบการปกคลุมภายในถังด้วยแก๊ส
(https://www.grothcorp.com/product-categories/blanket-gas-regulators/)

ภาพรวม : GROTH Corporation and Continental Disc Corporation

 • แผ่นดิสก์ระบายแรงดัน ชนิด HPX
 • แผ่นดิสก์ระบายแรงดัน ชนิด แรงดันย้อนกลับ
 • แผ่นดิสก์ระบายแรงดัน ชนิด แรงดันไปข้างหน้า
 • แผ่นดิสก์ระบายแรงดัน ชนิด พิเศษ
 • อุปกรณ์แสดงสถาณะของแผ่นดิสก์ระบายแรงดันระเบิด
 • อุปกรณ์ยึดแผ่นดิสก์ระบายแรงดัน
 • อุปกรณ์เสริม สำหรับแผ่นดิสก์ระบายแรงดัน

ภาพรวม : Honeywell Gas Solution

 • เทอร์ไบน์มิเตอร์
 • โรทารี่มิเตอร์
 • อัลตราโซนิคมิเตอร์
 • แก๊สโครมาโตกราฟี
 • เครื่องวิเคราะห์ค่าความร้อนของแก๊ส
 • อุปกรณ์คำนวนและแปลงปริมาตรแก๊ส

ภาพรวม : Honeywell Field Instrument

 • มิเตอร์สำหรับการวัดปริมาตรของไหล
 • อุปกรณ์วัดระดับของเหลว
 • อุปกรณ์วัดแรงดันและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

ภาพรวม : Honeywell

ภาพรวม : SICK CEMS Solution
การวัดการไหล (ของเหลวและแก๊ส)

 • เครื่องมือวัดและเครื่องวิเคราะห์รวมถึง ระบบเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจวัดอากาศจากปล่องระบายในรูปความเข้มข้นได้อย่างต่อเนื่อง
 •  เครื่องวัดแก๊สเรือนกระจก

ภาพรวม : Omni

 • Flowคอมพิวเตอร์สำหรับการดูแลการถ่ายโอนของเหลวและก๊าซ
 • แอปพลิเคชัน
 • ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/โซลูชันการฝึกอบรม
แบรนด์ : KOSO
 • วาล์วคอลโทรลแบบต่างๆ
 • หัวขับลมสำหรับการควบคุมวาล์ว
 • วาล์วควบคุม ที่ใช้ในสภาวะพิเศษ เช่น วาล์วควบคุมไอน้ำ หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับ แรงดัน และ อุณหภูมิ ที่สูงมาก เป็นต้น
 • วาล์วควบคุมไอน้ำ ภายใต้แบรนด์ Kiekens
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ภายใต้แบรนด์ Okasaki

ภาพรวม : NITTO SEIKO

 • พีดีมิเตอร์ /ออยมิเตอร์
 • มิเตอร์สำหรับวัดน้ำร้อน
 • ไมโครมิเตอร์
 • โรตาร์มิเตอร์
 • มิเตอร์วัดอัตราการไหลพร้อมระบบควบคุม

 ภาพรวม: MTL

ภาพรวม : ROOTCLOUD

 •  แพลทฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT
 •  วิดีโอเอไอสำหรับการติดตามระบบงานเซฟตี้Drive System MCC
 •  แพลทฟอร์มสำหรับงานเชื่อมต่อฐานข้อมูลการจัดการคาร์บอนเครดิตและพลังงาน

ภาพรวม : Allen-Bradley

ภาพรวม :  หัวเว่ย