Polytech

ติดต่อพวกเราได้ที่

our business

พลังงานทดแทน(โซลาร์เซลล์ /เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า )

โพลีเทคโนโลยี จำกัด เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีสีเขียว โดยธุรกิจพลังงานทดแทนที่เราให้บริการอยู่หลักๆจะเป็นในส่วนของ
– การเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับHuawei Digital Power (Smart PV Inverter )
– จำหน่ายและติดตั้ง EV Chargerหรือเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบใช้ในที่อยู่อาศัย และแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยที่ผ่านมาเรามีส่วนร่วมในการจัดหาผู้รับเหมาระบบโซลาร์เซลล์ (ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่มีคุณภาพและเหมาะสม ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานพาหนะที่ ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาปและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) ของประเทศอีกด้วย โดยโซลูชั่นที่เรามีนั้น เรามีทั้งแอปพลิเคชันEV Charger, การจัดการเครือข่ายการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบบ้าน, แบบชาร์จปกติ, แบบด่วน, แบบบัส, แบบเร็วพิเศษและแบบชาร์จไร้สาย

นอกจากนี้เรายังได้รับใบรับรองที่แสดงถึงศักยภาพในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของHuaweiในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการขายและการตลาด, ด้านเทคนิควิศกรรมการติดตั้ง ,การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบภาคสนาม เพื่อรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายให้คู่ค้าและลูกค้าของเรา