Polytech

ติดต่อพวกเราได้ที่

Core Business

  • ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตาสาหกรรม
  • ผู้ให้บริการโซลูชั่น
  • ธุรกิจ NGV
  • บริการหลังการขาย / ฝึกอบรม
  • ธุรกิจพลังงานสีเขียว

COMPANY EVOLUTION

1977 : 

ก่อตั้งบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษา

1980 : 

เป็นตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้า

1985 : 

เป็นตัวแทนให้บริการจัดหาผู้รับเหมาสำหรับโซลูชั่นทั้งหมด

1996 : 

จัดตั้งสำนักงานอีกแห่งที่จังหวัดระยองเพื่อที่จะสามารให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2001 :

เริ่มขยายธุรกิจด้าน CNG / NGV

2011 – Present : 

ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างธรุกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง